Szczegóły projektu

Numer projektu 67

Postaw obywatelskich trzeba się nauczyć

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 612

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon jeleniogórski

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 16 800 zł

z innych źrodeł 1 200 zł

budżet 18 000 zł

Skrócony opis projektu

Cechy dobrego obywatela kształtować trzeba od najmłodszych lat. Jest to możliwe wyłącznie podczas kontaktów z innymi ludźmi -najlepiej w różnych sytuacjach, czasie i warunkach. Proponuję organizację kilkumiesięcznego cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat w formie warsztatów, wieczornic, gier i zabaw terenowych oraz konkursów. Zajęcia organizowane byłyby przede wszystkim w ok.15-osobowych grupach w taki sposób, aby kształtować w uczestnikach postawy obywatelskie ,łącząc wiedzę teoretyczną z umiejętnościami. Uczestnicząc w zajęciach młodzi ludzie będą rozpoznawać i reagować na potrzeby środowiska, poznawać okolicę, współpracować w grupie, podejmować decyzję ,organizować zajęcia dla innych, poznawać historię,załatwiać sprawy urzędowe, wspólnie analizować akty prawne i artykuły prasowe Do prowadzenia zajęć potrzebni są wolontariusze ,głównie osoby młode, posiadające cechy przywódcze i umiejętności pracy w grupie, wyposażone w odpowiednią wiedzę.

Termin realizacji projektu

2019-09-02 - 2019-12-21