Szczegóły projektu

Numer projektu 68

Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon legnicki

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

„Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora” jest to cykl warsztatów rękodzielniczo-artystycznych skierowanych do seniorów zamieszkujących teren Dolnego Śląska. Zajęcia zaplanowane są cztery razy w miesiącu od września do grudnia 2019 r. w budynku edukacyjnym Muzeum Historycznego w Lubinie w Parku Leśnym. W ramach projektu odbędzie się 16 spotkań w grupach po 15 osób w wymiarze 2-godzinnych zajęć z następujących bloków tematycznych: biżuteria tkana na krośnie (beading), cartonnage (kartonaż), tworzenie żywych obrazów, florystyka (jesienne kolaże i kompozycje na kole), mozaika szklana, łapacze snów oraz kompozycja bożonarodzeniowa. Wspólne działania będą pretekstem do nawiązania nowych relacji, nabycia umiejętności z dziedzin rękodzieła - artystycznego, wyzwolenia kreatywności oraz pobudzenia twórczego potencjału. Podsumowaniem projektu będzie wspólny wernisaż oraz wystawa prezentująca wykonane prace i umiejętności uczestników dla otwartej publiczności.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-12-31

Komentarz:

Koordynator projektu został ujęty w kosztach merytorycznych kwota dotacji 2500 zł, natomiast powinno być ujęte w kosztach administracyjnych, w których ujęto już obsługę administracyjno-kadrową kwota dotacji 2000 zł. Co daje łączna sumę kosztów administracyjnych 4500 zł.
W związku z powyższym przekraczają one 10% wysokości dotacji.