Szczegóły projektu

Numer projektu 70

Miedzynarodowy rok rzeki Odry - Rejsy turystyczno - edukacyjne dla młodziezy szkolnej.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 876

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj turystyka

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 800 zł

budżet 21 800 zł

Skrócony opis projektu

W roku 2019 obchodzony jest Międzynarodowy Rok Rzeki Odry. Nawiązuje on do doniosłych rocznic związanych z najważniejszą rzeką i szlakiem wodnym na Dolnym Śląsku. Projekt rejsów turystyczno – edukacyjnych jest inicjatywą mająca na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych i średnich Powiatu Głogowskiego problematyki wielowiekowych, historycznych, kulturowych i gospodarczych związków z rzeką Odrą. Zakłada on przeprowadzenie 3 godzinnych rejsów po Odrze statkiem wycieczkowym „Laguna” z udziałem przewodników - prelegentów na specjalnie wytyczonej trasie w rejonie miasta Głogowa, gmin nadodrzańskich do ujścia Baryczy. Uczestnikami rejsów będą głownie uczniowie z Szkół Podstawowych z gmin wiejskich: Kotla, Jerzmanowa, Pęcław, Żukowice, Głogów oraz laureaci konkursów regionalistycznych i realizujących w szkołach Gminy Miejskiej Głogów program „Głogowski regionalizm”.
Planowane jest zorganizowanie 7 rejsów turystyczno - dydaktycznych dla 630 uczestników.

Termin realizacji projektu

2019-09-02 - 2019-10-31