Szczegóły projektu

Numer projektu 73

MUZYKA I HISTORIA ŁĄCZY POKOLENIA

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 134

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 8 500 zł

z innych źrodeł 1 500 zł

budżet 10 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy świadomego kształtowania postaw patriotycznych, rozwijania talentów i uzdolnień mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, włączanie w życie kulturalne mieszkańców naszej gminy.

Termin realizacji projektu

2019-09-16 - 2019-12-13