Szczegóły projektu

Numer projektu 89

Boguszowski Festiwal Sportów od Juniora do Seniora

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 177

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 280 zł

budżet 20 280 zł

Skrócony opis projektu

Boguszowski Festiwal Sportów to interdyscyplinarny projekt sportowy skierowany do wszystkich, którzy chcieliby zacząć przygodę ze sportem oraz dla tych już aktywnych sportowo. W ramach projektu proponujemy treningi z następujących dyscyplin: lekkoatletyka, nordic walking, pływanie, fitness. Zajęcia skierowane są do wszystkich bez względu na wiek od juniora do seniora. Celem projektu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych sportowego stylu życia w tym kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku oraz integracja lokalnej społeczności. Projekt przyczyni się do popularyzacji i rozwoju wychowania fizycznego i sportu oraz rożnych form aktywności ruchowych wśród uczestników projektu przy wykorzystaniu walorów geograficzno – przyrodniczych Dolnego Śląska.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31