Szczegóły projektu

Numer projektu 92

Zmalujmy coś na Tarnogaju- wielopokoleniowe warsztaty dla mieszkańców.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 565

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon miasto Wrocław

rodzaj społeczeństwo obywatelskie

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 0 zł

budżet 20 000 zł

Skrócony opis projektu

Zmalujmy coś na Tarnogaju to inicjatywa, której celem jest ożywienie przestrzeni podwórkowej przy ul. Tarnogajskiej, organizacja tzw. „tygodnia artystycznego w przestrzeni podwórek”.
Wraz z dziećmi i młodzieżą spędzimy 5 dni warsztatowych inspirując się wzajemnie. Poprzez tworzenie wspólnych obrazów, malowanie eko-toreb, ucząc się sztuki cyrkowej i tańców integracyjnych.
Finałem spotkań będzie organizacja profesjonalnych warsztatów graffiti dla mieszkańców. Uczestnicy wezmą udział w malowaniu jednej z tarnogajskich bram, zaangażujemy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, praca każdego będzie niezwykle ważna i potrzebna.
Spędzimy całą wakacyjną sobotę w sąsiedzkim gronie. Na koniec wszyscy przejdziemy radosnym korowodem spod bramy przy ul. Tarnogajskiej i udamy się do Schroniska im. św. Brata Alberta gdzie urządzimy sobie wspólne, sąsiedzkie grillowanie.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-09-01