Szczegóły projektu

Numer projektu 98

„PASuje” Przestrzeń Aktywnej Samopomocy

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statuswybrany

głosów 436

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon jeleniogórski

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 2 000 zł

budżet 22 000 zł

Skrócony opis projektu

Istotą projektu jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych z doświadczeniem choroby psychicznej, prowadzona w sposób samopomocowy, co wpłynie na poprawę i wzmacnianie zdrowia psychicznego tych osób, ich przyjaciół i członków rodziny.
W ramach prowadzonych zajęć będą m.in.: treningi i warsztaty ze specjalistami, warsztaty artystyczne, indywidualne konsultacje wg potrzeb, zajęcia samopomocowe, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjne i działania społeczne. Odbiorcy będą mogli uzyskać pomoc w zakresie leczenia, uzyskania świadczeń itp. zaprezentować własną twórczość; wymienić się doświadczeniami, uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia, napić się kawy, herbaty. Działania projektu mają na celu wyrwać ich z domu, z samotności do "normalnego" życia w społeczeństwie.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-12-31