Szczegóły projektu

Numer projektu 18

Aktywna Gmina Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 40 000 zł

rodzaj sport-turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 1746

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt pn.: "Aktywna Gmina Oborniki Śląskie" to świetna okazja do poznania Dolnego Śląska oraz terenu Wzgórz Trzebnickich i Gminy Oborniki Śląskie. Zaproponowany przez Nas cykl imprez ukaże piękno otaczającej przyrody oraz rozpropaguje aktywny tryb życia i odpoczynek na świeżym powietrzu. W ramach planowanego cyklu imprez zaangażujemy miłośników różnych dyscyplin sportu m.in. piłki nożnej, wyścigów rowerowych, biegów na orientacje, pieszych wędrówek itp. z terenu całego województwa dolnośląskiego. Imprezy przyczynią się do upowszechniania kultury fizycznej i turystyki aktywnej nie tylko na terenie Gminy Oborniki Śląskie, ale także województwa dolnośląskiego przez udział zawodników oraz szeroką promocję wydarzenia na portalach społecznościowych, lokalnej prasie oraz poprzez nagranie filmu promocyjnego oraz wydanie map, ulotek i przewodników. Cykl imprez sportowo – turystycznych zachęci mieszkańców Dolnego Śląska do uprawiania sportu i poznania walorów turystycznych województwa.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Projekt "Aktywna Gmina Oborniki Śląskie" to świetna okazja do poznania Dolnego Śląska oraz Gminy Oborniki Śląskie. Realizacji cyklu imprez sportowo - turystycznych pozwoli na stworzenie wspólnej oferty, która umożliwi promocję regionu oraz rozwój turystyki i aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację.
Adresatami zadania publicznego są przede wszystkim mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie, powiatu trzebnickiego, wołowskiego oraz milickiego, którzy aktywnie włączą się w organizację i w uczestnictwo w planowanych wydarzeniach. Dodatkowo odbiorcami zadania będą miłośnicy sportu oraz turystyki z terenu całego województwa, a nawet kraju.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego:
1. Zaktywizowanie mieszkańców do dalszych działań mających na celu stworzenie oferty turystyczno - sportowej regionu Wzgórz Trzebnickich.
2. Podniesienie świadomości mieszkańców związanej z korzyściami wynikającymi z aktywności fizycznej, uprawiania sportu.
3. Promocja gminy Oborniki Śląskie i regionu Wzgórz Trzebnickich.
4. Zwrócenie uwagi mieszkańców na wysokie walory turystyczne regionu.
5. Integracja mieszkańców poprzez wspólne przygotowania, organizację oraz udział w planowanych wydarzeniach.
Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 października 2017 roku do 31marca 2018 roku.
Miejscem realizacji zadania będą miejscowości na terenie gminy Oborniki Śląskie, w powiecie trzebnickim. Miejscowości, w których zorganizowane zostaną imprezy: Bagno, Pęgów, Oborniki Śląskie, Uraz, Rościsławice, Kuraszków, inne.
Projekt "Aktywna Gmina Oborniki Śląskie" to najlepsze imprezy sportowe i turystyczne na Dolnym Śląsku. Zachęcamy do głosowania na naszą inicjatywę, a przy okazji zapraszamy do gminy Oborniki Śląskie!

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018