Szczegóły projektu

Numer projektu 19

Wrocławski MiniSiatkarz

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 36 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 284

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Wrocławski MiniSiatkarz to projekt mający na celu aktywizację chłopców z klas 4 do 6 szkół podstawowych, podczas zajęć z piłki siatkowej, prowadzonych przez doświadczonego trenera związanego z profesjonalnym klubem piłki siatkowej we Wrocławiu. Piłka siatkowa to obecnie jedna z najbardziej popularnych dyscyplin w Polsce. Wykorzystując zainteresowanie tej dyscypliny wśród społeczeństwa, projekt ma na celu zachęcenie dzieci szkolnych do podejmowania aktywności fizycznej, na zajęciach sportowych które będą odbywać się 2 x w tygodniu, o czasie trwania 2 godzin zegarowych. Projekt oferuje wiele korzyści dla wszystkich uczestników. Podczas zajęć dzieci będą mogły nauczyć się wszystkich podstawowych elementów występujących w siatkówce, będą mieć szanse rywalizowania w wewnętrznych turniejach mini siatkówki, dodatkowo korzyścią będzie nauka współpracy w grupie, a przede wszystkim nabycie utylitarnych wartości, które niesie sport: szacunek, dyscyplina, fair-play, współdziałanie, itp.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Planowany projekt ma na celu popularyzację dyscypliny jaką jest piłka siatkowa wśród chłopców szkół podstawowych (4-6 klasa SP) we Wrocławiu oraz zachęcenie ich do podejmowania aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo w treningach oraz „wewnętrznych” turniejach mini siatkówki. Sport od zawsze niesie ze sobą utylitarne wartości takie jak: odpowiedzialność, szacunek dla innych, fair-play, systematyczność, współpraca, itp. Piłka siatkowa to dyscyplina, która poprzez swój charakter doskonale naucza współdziałania z drugą osobą. Dzięki zorganizowanym zajęciom sportowym możliwy jest rozwój tych wszystkich cech wśród młodych sportowców. Ponadto projekt zachęca do pojmowania dobrowolnej aktywności sportowej i rozwija pasję do siatkówki – jednej z najpopularniejszych dyscyplin w naszym kraju. Celem projektu jest zintegrowanie jak największej grupy chłopców we wskazanym wieku, którzy będą uczestniczyć w treningach piłki siatkowej, nauczających gry oraz rozwijających predyspozycje i umiejętności sportowe.
Planowane zajęcia sportowe z piłki siatkowej odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, czas trwania zajęć to 2 godziny zegarowe. Zajęcia odbywać będą się w jednej z wrocławskich hal sportowych w okresie od 1.10.2017 – 31.03.2018. Szacunkowa liczba uczestników projektu to nawet ok. 50 osób (chłopców klas 4-6 SP). Na całkowity koszt projektu składa się opłaty związane z wynajęciem hali sportowej, wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia, pamiątkowe stroje sportowe dla wszystkich uczestników projektu, upominki, medale i puchary dla uczestników w ramach wewnętrznych turniejów oraz koszty administracyjne.

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018