Szczegóły projektu

Numer projektu 24

Zielony Szlak Parków Leśnego Miasta

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 40 000 zł

rodzaj turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 61

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt "Zielony Szlak Parków Leśnego Miasta" ma na celu zaprezentowanie piękna przyrodniczego parków miejskich na terenie Wałbrzycha i stworzenie potrzeby wśród mieszkańców Dolnego Śląska na spędzanie wolnego czasu na łonie miejskiej natury. Wałbrzych czyli Leśny Gród (niem. Waldenburg) to wyjątkowo malowniczo położone miasto, na terenie którego znajduje się 6 parków. Projekt adresowany jest do mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej i zakłada następujące elementy: 1. Przeprowadzenie spacerów przyrodniczych w wałbrzyskich parkach miejskich, spacery poprowadzą profesjonalni przyrodnicy. Spacery będą miały charakter edukacyjno-rekreacyjny i będą adresowane do szkół z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. 2. Stworzenie Zielonego Szlaku Parków Leśnego Miasta oraz opracowanie i wydanie informacyjno-edukacyjnej publikacji o Szlaku wraz z mapą. 3. Przygotowanie wydarzenia na Dzień Wiosny w marcu 2018 r.: z prezentacją Szlaku, publikacji, koncertem oraz Zieloną Paradą do jednego z parków.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Wałbrzych to miasto, o którym mówi się, że z przemysłowego powinien zamienić się w turystyczne. Dawna przemysłowa potęga Dolnego Śląska posiada ogromne bogactwo przyrodnicze, którego potencjał nie został dotąd wykorzystany pod kątem turystyki. Od kilku lat zainteresowanie Wałbrzychem ze strony turystów jest narastające. W odpowiedzi na ten trend i mając na uwadze potrzebę stworzenia wyjątkowo ciekawej oferty dla mieszkańców Dolnego Śląska, projekt stworzy wyjątkowy Szlak i zapewnić ciekawy sposób spędzania czasu na łonie natury. Projekt adresowany jest do mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej i całego Dolnego Śląska, będzie odbywał się od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r.. Projekt zakłada następujące elementy:
1. Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno-edukacyjnej o Szlaku. Listopad 2017 - luty 2018. Koszty: a. opracowanie tekstów publikacji 1000 zł; b. zdjęcia do publikacji 1000 zł; c. projekt publikacji 1000 zł, d. druk 400 egz.: 3500 zł.; e. opracowanie mapy Szlaku 1000 zł; f. wydruk mapy Szlaku 3000 zł
2. Wysłanie oferty Spacerów przyrodniczych do szkół z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Październik 2017 r.
3. Spacery przyrodnicze po 6 parkach na terenie Wałbrzycha. Październik- listopad 2017 r. Koszty: a. zakup materiałów przyrodniczych edukacyjnych 600 zł, b. zakup 3 lornetek 3000 zł, c. zakup lunety obserwacyjnej 3000 zł, d. wynagrodzenie dla prowadzących spacery 9000 zł. Uczestnicy: 500 osób.
4. Organizacja konkursu plastycznego o Szlaku dla szkół. Listopad 2017 r. Koszty: a. zakup nagród w konkursie 1000 zł
5. Organizacja 4 otwartych spotkań przyrodniczych. Luty -marzec 2018 r. Uczestnicy: 400 osób
6. Organizacja dnia wiosny. Marzec 2018. Prezentacja Szlaku i publikacji z mapą, koncert i zielona parada. Uczestnicy: 500. Koszty: a. wynajem sali a. 3000 zł; b. artysta 3500 zł; c. nagłośnienie 1500 zł ; d. akustyk 400 zł; e. ZAIKS 500 zł.
Pozostałe koszty: koordynacja: 1000 zł; obsługa księgowa: 1000 zł; promocja: 2000 zł.
Całość: 40 000 zł.

Termin realizacji projektu

1.10.2017.-31.03.2018.