Szczegóły projektu

Numer projektu 25

Mali Gladiatorzy - Handballmania 2017

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 39 900 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 53

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Zadanie "Młodzi Gladiatorzy - Handballmania 2017" polega na organizacji szkolenia dzieci w klasach czwartych i piątych w piłce ręcznej w wybranych szkołach na terenie Wrocławia. W treningach piłki ręcznej weźmie udział nie mniej niż 105 dzieci w 7 szkołach. W ramach projektu zawodnicy będą brali udział w 4 ogólnowrocławskich turniejach piłki ręcznej. Zajęcia będą dopasowane do zawodników pod względem wieku oraz stopnia sportowego zaawansowania.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Zadanie obejmować będzie:
1. Zajęcia sportowe - regularne treningi i turnieje uczestników.
2. Zajęcia edukacyjne – prowadzone w trakcie treningów, których zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej wysiłku fizycznego.
Wśród założonych celów zadania można wyróżnić cele o charakterze indywidualnym i ogólnospołecznym, w tym m.in.:
- wykształcenie wśród zawodników trwałej świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego;
- zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji;
- możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania ścieżki samorozwoju uczestników w oparciu o wartości płynące z uprawiania sportu.
Ze względu na cel zadania można wyróżnić następujące typy działań:
- treningowe - zajęcia piłki ręcznej dla 7 grup treningowych obejmujące dzieci w wieku 9 - 10 lat prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
- udział w rozgrywkach sparingowych i turniejowych na terenie Polski;
- edukacyjne – prowadzone w trakcie treningów, których zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej wysiłku fizycznego.
Zadanie obejmować będzie grupę 105 osób prowadzonych przez 7 trenerów. Zajęcia 2 x w tygodniu po min. 1h oraz comiesięczne turnieje będące sprawdzianem postępów w szkoleniu. W ramach zadania przewidujemy zakup 50 kompletów treningowych, które będą służyły dzieciom podczas treningów i meczów.
Zadanie ma na celu również propagowanie piłki ręcznej jako dyscypliny atrakcyjnej dla dzieci umożliwiającej im rozwój motoryczny i mentalny.

Termin realizacji projektu

1.10.2017 - 31.03.2018