Szczegóły projektu

Numer projektu 30

Klub Sportowy FORTUNA Obora - Szkółka piłkarska zawodnika młodych zawodników wsparta trenerem oraz organizacją turnieii o randze wojewódzkiej na obiekcie sportowym w Oborze k/Lubina

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 39 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 60

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt będzie realizowany głównie na obiekcie sportowym w miejscowości Obora oraz w okresie zimowych na halach sportowych. Do projektu mogą zgłaszać się mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Zajęcia będą przeprowadzane pod ,, okiem'' trenera z uprawnieniami . Są one skierowane przede wszystkim do dzieci w roczniku 2010 i młodsi oraz alternatywnie do dzieci starszych. Zajęcia planowane są w formie zajęć rekreacyjnych oraz planowane są również rozgrywki turniejowe piłkarskie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. W projekcie przewidziano zawody instruktażowe - łucznicze i turniej z zaangażowaniem trenerów szczebla ogólnopolskiego.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Projekt wymaga zatrudnienia trenera z uprawnieniami oraz zorganizowania grupy wolontariuszy. Zaangażowane zostaną również władze samorządowe, które wyraziły chęć współpracy w projekcie . Do realizacji zadania akces współpracy wyraził również Klub Sportowy FORTUNA Obora użyczając obiekt sportowy , infrastrukturę oraz wyposażenie sportowe. Wolontariat wyrazili również rodzice potencjalnych młodych piłkarzy/zawodników. Projekt będzie miał zasięg wojewódzki oraz w dziedzinie łuczniczej . Zimą do realizacji zadania zostaną wynajęte obiekty sportowe z halą piłkarską do tego celu przeznaczoną.

Termin realizacji projektu

Wrzesień 2017- marzec 2018