Szczegóły projektu

Numer projektu 38

Legnickie Multigry - aktywizacja i integracja dolnosląskich rodzin poprzez sport

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 40 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 378

status wybrany

Skrócony opis projektu

Legnickie Multigry - aktywizacja i integracja dolnosląskich rodzin poprzez sport to cykl turniejów sportowych w trzech dyscyplinach zespołowych – piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, które rozegrane zostaną w halach sportowych na terenie Legnicy w okresie od października 2017 r. do marca 2018 r. Rozegrane turnieje mają być zabawą dla uczestników, a jednocześnie powinny wywoływać pozytywne, sportowe emocje, które w późniejszym czasie zaowocują wyczynowym bądź rekreacyjnym uprawianiem sportu nie tylko przez dzieci i młodzież, ale cale rodziny. Bardzo istotną kwestią jest więc to, że we wszystkich rozegranych turniejach aktywny udział wezmą rodzice i rodziny uczestników, co stworza możliwośc aktywnego spędzania wspólnego czasu i integracji rodzin. Wspólne spędzanie czasu, przeżywanie zwycięstw i porażek, zdrowa pełna emocji rywalizacja w atmosferze Fair Play zacieśnia więzy pomiędzy dziećmi i rodzicami, co we wspólczesnych czasach jest bardzo pożadanym efektem takich własnie projektów.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Organizacja projektu pn. Legnickie Multigry - aktywizacja i integracja dolnosląskich rodzin poprzez sport ma na celu popularyzację sportu oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Będzie to cykl jednodniowych turniejów sportowych, które odbędą się w halach i na boiskach sportowych na terenie Legnicy w okresie od października 2017 do marca 2018. Zaplanowano realizację 12 turniejów w piłkę ręczną, 3 turniejów w piłkę siatkową oraz 2 turnieje gry w piłkę nożną. Dla uczestników zaplanowano poczęstunek w trakcie każdego turnieju, dyplomy, upominki, puchary oraz zakup strojów i piłek. Formuła cyklu jest otwarta, a więc udział w turniejach mogą brać drużyny reprezentujące kluby sportowe, szkoły, a także zespoły niezrzeszone z terenu Dolnego Śląska, m.in. zaproszone drużyny z terenu powiatów: legnickiego, jaworskiego, złotoryjskiego, wrocławskiego. System gier gwarantuje każdej drużynie rozegranie takiej samej ilości meczów bez względu na osiągane wyniki. W każdym z turniejów weźmie udział co najmniej od 50 do 100 zawodnków oraz towarzyszące im osoby (rodziny, znajomi, przyjaciele). Udział w zawodach o randze regionalnej będzie dla uczestników wielkim przeżyciem, a dla ich kolegów zachętą, żeby również spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej. Szacowany koszt realizacji projektu to kwota 40.000 zł, na którą składają się następujące pozycje:
1. Wynajem obiektów sportowych - 1500 zł
2. Poczęstunek dla uczestnikow - 4000 zł
3. Nagrody dla uczestników - 6000 zł
4. Obsługa techniczna (w tym: medyczna, sędziowie, obsługa turniejów) - 12000 zł
5. Zakup sprzętu sportowego (koszulki, piłki, etc.) - 13500 zł
6. Koordynacja oraz rozliczenie finansowe projektu - 3000 zł
W ramach powyżej określonych pozycji kosztorysowych, wyłoniony Organizator, przeprowadzi działania przygotowawcze do turnieju, promocję i reklamę oraz samą realizację i rozliczenie projektu. Zapewni również wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% szacunkowej wartości kosztorysowej.

Termin realizacji projektu

01.10.2017-31.03.2018