Szczegóły projektu

Numer projektu 42

AMS Wrocław podróżuje

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 39 000 zł

rodzaj turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 49

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Cel główny działania: poznanie wojewodztwa dolnośląskiego, jego historii, przyrody, kultury oraz popularyzacja turystyki regionalnej przez dzieci ze szkoły podstawowej AMS we Wrocławiu i Woliborzy (gmina Nowa Ruda).
Działania w projekcie: planowanie, realizacja i dokumentowanie 5 wycieczek po mało znanych miejscach Dolnego Śląska; tworzenie prezentacji multimedialnych i materiałów filmowych i edukacyjnych (gry terenowe) przez dzieci przedstawiające poznane miejsca i zachęcające do podejmowania aktywności turystycznej inne dzieci.
Uczestnicy projektu: społeczność ze szkoły podstawowej AMS we Wrocławiu oraz ze szkoły podstawowej AMS z Woliborza; dzieci i młodzież z Dolnosląskiego Ośrodka Osób Twórczych, osoby niepełnosprawne ruchowo z nieformalnej grupy wrocławskiej OniSprawni
Rezultaty projektu (dokumentacja wycieczek, wystawa z pamiątkami przywiezionymi z wycieczek, materiały edukacyjne stworzone przez dzieci) prezentowane dzieciom ze szkół podstawowych na Dolnym Śl.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby poznawcze dzieci, potrzebę poszerzenia zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywację dzieci i rodziców do aktywności, pokonywanie barier, promowanie turystyki regionalnej, lokalny patriotyzm.
Pozytywny wpływ na mieszkańców Dolnego Śl:poprzez organizowanie wycieczek w okresie jesienno - zimowym, pokazywanie, że w poznawaniu regionu i aktywności turystycznej nie mają znaczenia warunki atmosferyczne; poprzez udział dzieci i młodzieży poruszających się na wózkach, przełamywanie barier oraz motywowanie innych do pokonywania trudności, nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami na Dolnym Śl, poszerzanie oferty edukacyjnej szkół poprzez włączenie dzieci w proces tworzenia materiałów edukacyjnych.
Działania w projekcie:
1. Przygotowanie do realizacji zadania: zaplanowanie (logistyka, harmonogram) w SP AMS we Wrocławiu oraz w SP AMS w Woliborzu 5 wspólnych wycieczek po mało popularnych miejscach Dolnego Śląska (Ząbkowice Śląskie, Bagno, Henryków, Chatka Górzystów -najzimniejsze miejsce w Polsce, Wierzbna koło Żarowa) od 1.10.2017 - 15.10.2017
2. realizacja 5 wycieczek od 15 października 2017 do 15 marca 2018
3. przygotowanie przez uczestników wycieczek prezentacji w postaci filmów, pokazu slajdów, opisów w formie przewodnika, wystawy zdjęć i pamiątek ze zwiadzanych miejsc (od 15.10.2017 - 15.03.2018)
4. opracowanie przez uczestników wycieczek gry terenowej z każdego zwiedzanego miejsca (od 15.10.2017 - 15.03.2018)
5. prezentacje efektów wycieczek przez uczestników w szkołach podstawowych na Dolnym Śl. (od 01.02.2018 do 31.03.2018)
Uczestnicy projektu: dzieci z SP AMS Wrocław i Wolibórz, dzieci i młodzież DOOT oraz z inicjatywy OniSprawni (ok. 90 osób)
Koszty zadania: przejazdy (bilety kolejowe, rezerwacje autokarów, materiały do dokumentacji i prezentacji wycieczek, przewodnicy, ubezpieczenie, rozliczenie projektu (koszty administracyjno księgowe)

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018