Szczegóły projektu

Numer projektu 43

Pieszo, biegiem, z kijkami i na rowerze …po Północnym Centrum Rowerowym Dolnego Śląska

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 40 000 zł

rodzaj sport-turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 65

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Pieszo, biegiem, z kijkami i na rowerze …po Północnym Centrum Rowerowym Dolnego Śląska to doskonała okazja do poznania najciekawszych terenów Dolnego Śląska-Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz Gmin: Prusice, Wołów, Żmigród i Milicz.
W ramach wydarzeń sportowo–turystycznych miłośnicy dwóch kółek i wielbiciele aktywnego trybu życia będą mogli wziąć udział w cyklu 16wydarzeń na świeżym powietrzu, po terenach cennych przyrodniczo oraz atrakcyjnych turystycznie.
Na cykl wydarzeń będą się składały 4 bloki po 4 wydarzenia (1 z każdego bloku) w każdej gminie w różnych terminach: 4 rajdy piesze, 4 biegi, 4 rajdy nordic walking oraz 4 rajdy rowerowe.
Projekt będzie realizowany na terenie 3 powiatów: trzebnickiego, milickiego i wołowskiego, ale będzie skierowany do mieszkańców całego Dolnego Śląska. Imprezy przyczynią się do rozwoju i popularyzacji kultury i fizycznej i turystyki aktywnej. Projekt będzie szeroko promowany przez portale społecznościowe, media, film oraz wydawnictwa pro

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Pieszo, biegiem, z kijkami i na rowerze…po Północnym Centrum Rowerowym Dolnego Śląska to doskonała okazja do poznania najciekawszych terenów Dolnego Śląska. Realizacja cyklu wydarzeń sportowo–turystycznych pozwoli na zorganizowanie 16jednodniowych wydarzeń na terenie 4gmin w okresie od 1.10.2017 do 31.03.2018: Prusice,Wołów,Żmigród i Milicz i 3 powiatów: trzebnickiego, milickiego i wołowskiego. W ramach projektu odbędą się 4rajdy piesze, 4biegi, 4rajdy nordic walking oraz 4rajdy rowerowe.
Projekt pozwoli na stworzenie wspólnej oferty sportowo–turystycznej na terenie Północnego Centrum Rowerowego, która pozwoli na rozwój turystyki, popularyzację aktywnego i zdrowego trybu życia oraz promocję regionu, jako terenu aktywnego.
Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Prusice, Żmigród, Wołów i Milicz, a także mieszkańcy powiatów: trzebnickiego, wołowskiego oraz milickiego oraz miłośnicy aktywnego trybu życia z terenu Dolnego Śląska i całego kraju. Projekt skierowany jest od 50 nawet do 300-400 uczestników, a czasami 500, w zależności od wybranego wydarzenia.
Cele projektu: aktywizacja mieszkańców do tworzenia działań pozwalających na stworzenie oferty turystyczno-sportowej na terenie Północnego Centrum Rowerowego, popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia oraz rajdów pieszych, biegania, nordic walking i rajdów rowerowych, promocja Dolnego Śląska, Północnego Centrum Rowerowego oraz Gmin: Prusice, Wołów, Żmigród i Milicz –Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, a także ukazanie walorów turystycznych regionu i integracja mieszkańców poprzez wspólną organizację wydarzeń
Projekt to cykl nowych, sportowo – turystycznych wydarzeń, które pozwolą aktywnie spędzić czas mieszkańcom Dolnego Śląska.
Na budżet projektu składa się organizacja 16 wydarzeń, w tym 4 rajdy piesze (10 tys. zł), 4 biegi (10 tys. zł), 4 rajdy nordic walking (10 tys. zł) oraz 4 rajdy rowerowe (10 tys. zł). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na materiały promocyjne i pakiety startowe dla uczestników

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018