Szczegóły projektu

Numer projektu 45

AMS Wrocław w ruchu

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 39 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 4

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Cel projektu: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży różnych, glównie niszowych dyscyplin sportowych, takich jak szermierka, bule, wspinaczka górska, wrotki i rolki, jazda konna
Działania w projekcie:
1.organizacja festynu sportowego dla dzieci, młodzieży, rodzicow, społecznosci lokalnej z pobliskich osiedli i ośrodków edukacyjnych i kulturalnych, przy szkole podstawowej AMS we Wrocławiu
2. organizacja lekcji pokazowych z 4 dziecin sportowych w SP AMS we Wrocławiu
3. organizacja 4 "Lekcji z mistrzem" - zaproszenie do szkoły znanej postaci na Dolnym Śląsku reprezentującej daną dziedzinę sportu
Uczestnicy projektu: społeczność szkolna SP AMS we Wrocławiu, społeczność lokalna wroclawskiego osiedla Leśnica
Rezultaty: upowszechnianie niszowych dziecin sportowych wsród dzieci oraz mieszkańców wrocławskich osiedli, integracja społeczna poprzez sport

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby upowszechniania sportu wśród mieszkańców Wrocławia. Działania te powinny być prowadzone kompleksowo poprzez angazowanie dzieci, rodziców, nauczycieli, społecznosć lokalną. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku działa wiele rożnych klubów sportowych, dzieci mają możliwość rozwijania się w różncyh sportach, ale najczęściej promuje się sporty popularne takie jak pilka nożna, pływanie, zaniedbując sporty uprawiane przez wężsża grupę ludzi, takie jak szermierka itp. Dzięki realizacji projektu więcej dzieci i mieszkańców Dolnego Śl. będzie miało okazję bliżej poznać różne niszowe dziedziny sportu i mozliwość ich przećwiczenia.
Cele projektu:
upowszechnianie aktywnego stylu życia
upowszechnianie niszowych dziedzin sportowych
integracja społeczności lokalnej
edukacja sportowa dzieci ze szkoły podstawowej
Działania:
1. organizacja festynu sportowego przy SP AMS we Wrocławiu z udziałem społeczności lokalnej
2. przeprowadzenie w SP AMS 4 lekcji pokazowych z 4 niszowych dziedzin sportowych
3. przeprowadzenie w SP AMS 4 "Lekcji z Mistrzem"
4. Rozliczenie projektu: 10.03.2018 - 31.03.2018

Czas realizacji:
Przygotowanie festynu: 01.10.- 10.10.2017
organizacja festynu: 14.10.2017
organizacja lekcji pokazowych: 02.11.2017 - 31.01.2018
organizacja "Lekcji z mistrzem"02.01.2018 - 10.03.2018

Koszty realizacji projektu - pozycje:
1.organizacja festynu sportowego - przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów edukacyjnych nt. różnych dziedzin sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród i upominków dla uczestnikow zawodów sportowych na festynie
2. organizacja lekcji pokazowych - zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie instruktorów
3. organizacja "Lekcji z mistrzem" - wynagrodzenie dla Mistrza, przygotowanie materiałów promocyjnych
4. rozliczenie projektu (koszty administracyjno - księgowe)

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018