Szczegóły projektu

Numer projektu 52

Międzynarodowy wyścig kolarstwa XC - Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Cross Country 2018

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 38 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 401

status wybrany

Skrócony opis projektu

"Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Cross Country 2018" to zawody kolarstwa XC. Kolarstwo XC od roku 1996 jest oficjalnym sportem olimpijskim.
Dolny Śląsk to mekka kolarzy - zarówno szosowych jak też amatorów kolarstwa MTB, XC, przełajowego i downhill.
Naturalne ukształtowanie terenu Dolnego Śląska sprzyja aktywnemu uprawianiu kolarstwa zarówno na poziomie amatorskim jak też pół- i w pełni profesjonalnym.
Zawody odbyłyby się w Bolesławcu co stwarza również możliwość udziału zawodników/amatorów z terenu pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego.
Przewiduje się również klasyfikację kategorii kobiet jak również organizację wyścigu dla dzieci.
Oprócz faktycznego odbycia się zawodów w ramach planowanego przedsięwzięcia sportowego przygotowana i wyznaczona trasa służyłaby celom treningowym licznego środowiska kolarzy bolesławieckich jak też kolarzy ościennych powiatów. Wykorzystywana byłaby również w latach następnych do organizacji wyścigów kolarstwa XC różnej rangi.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Planowane zawody mają dać możliwość otwarcia sezonu przez zawodników po zimowym okresie przygotowawczym a także bezpośredniego kontaktu kibiców z kolarstwem XC które z racji swoich zasad jest jednym z najbardziej widowiskowych dyscyplin kolarskich - wyścig odbywa się na odpowiednio przygotowanej 3-4km pętli, która pokonywana jest kilka/kilkanaście razy.
Marzec każdego roku to kulminacja cyklu treningowego przygotowującego do ponad półrocznego sezonu startów. Istnieje bezpośrednia potrzeba organizacji imprezy sportowej pozwalającej na "wejście" zawodników w sezon startów.
Przewiduje się udział ok. 200 czynnych zawodników kolarstwa XC – zarówno amatorów jak również prezentujących poziom ponadamatorski. Zawody odbędą się w Bolesławcu 31 marca 2018r.
Zakres realizacji zadania:
1. Wyznaczenie trasy
2. Przygotowanie terenu (niwelacja, roboty ziemne)
3. Trwałe oznaczenie trasy
4. Strona internetowa wyścigu (ewentualna wersja "trójjęzyczna")
5. Reklama i promocja imprezy w mediach (media społecznościowe, portale internetowe)
6. Organizacja zapisów internetowych wraz z pomiarem czasu.
7. Ubezpieczenie OC organizatora
8. Zabezpieczenie medyczne
9. Materiały informacyjne, poligraficzne
10. Zabezpieczenie trasy - koszty osobowe
11. Koszty administracyjne (numery startowe, koszty biurowe, koszty osobowe, taśmy ostrzegawcze, )
12. Zakup nagród
13. Aprowizacja zawodników

Termin realizacji projektu

31.03.2018