Szczegóły projektu

Numer projektu 55

Dogrodzenie boiska piłkarskiego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 25 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja odrzucony

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje dobudowę ogrodzenia boiska, wraz z dwoma bramami wejściowymi, na boisko przy ul Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie ok. 240m

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Boiskiem przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 od 2010r w formie użyczenia opiekuje się Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin. Boisko jest częściowo ogrodzone. Od strony trybun jest brak ogrodzenia, w związku z tym na teren boiska mają dostęp niepowołane osoby, co skutkuje dewastacją terenu boiska ( wyrywane krzesełka z trybun , rozbite butelki na płycie boiska). Ogrodzenie zapobiegnie tego typu sytuacjom. Na boisku trenują 4 sekcje piłkarskie Górnika Lubin, w trzy dziecięce. Celem postawienia ogrodzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa dla trenującej młodzieży i dzieci.

Termin realizacji projektu

01.10.2017-30.10.2017

Komentarz:

Wniosek ma charakter inwestycyjny.