Szczegóły projektu

Numer projektu 60

Wieczór z Marianną

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 39 000 zł

rodzaj turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 25

status niewybrany

Skrócony opis projektu

„Wieczór z Marianną” - interaktywna gra śladami księżniczki Marianny Orańskiej w niezwykłej scenerii Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Zachęcamy młodzież i dorosłych na bezpłatny, wyjątkowy, wieczorny spacer po Pałacu Marianny Orańskiej połączony z konkursami z nagrodami i poczęstunkiem. Uczestnicy, wyposażeni w kartę pytań i odpowiedzi, natkną się w kilku salach na filmowe zagadki opisujące fakty z życia i działalności Księżniczki na Dolnym Śląsku. Pałac zamieni się w tajemnicze miejsce, gdzie duchy dawnych mieszkańców poprowadzą uczestników ku ukończeniu zadania. Chcecie poczuć się jak Sherlock Holmes w neogotyckiej, dziewiętnastowiecznej, budowli? Zapraszamy na Wieczór z Marianną jakiego jeszcze nie było. Podczas zakończenia imprezy połączonego z poczęstunkiem każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat i okolicznościowy upominek. Alternatywna forma spędzania czasu wolnego połączona z niekonwencjonalnym obcowaniem z historią – gwarantowana!

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Wykorzystując potencjał turystyczny Pałacu, któremu ostatnie prace rekonstruktorskie przywróciły dawną świetność, chcielibyśmy zaktywizować społeczeństwo z powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego. Wieczorne zwiedzanie Pałacu Księżnej w połączeniu z grą typu escape room, będzie niekonwencjonalnym obcowaniem z historią Dolnego Śląska i postacią Marianny Orańskiej. Odkrywanie tajemnic pogłębi wiedzę o niezwykłych miejscach w regionie, upowszechni wiedzę historyczną, utrwali związek mieszkańców z regionem oraz zachęci do korzystania z dóbr kultury, tworząc nowy produkt turystyczny.
Podczas wieczornego zwiedzania Pałacu z przewodnikami, w jego salach będą wyświetlane krótkie, atrakcyjne filmy o historii Śląska i Mariannie Orańskiej. Każdy uczestnik wydarzenia zostanie zaopatrzony w kartę pytań, na które odpowiedzi znajdzie zwiedzając Pałac i oglądając filmy. W grze będzie liczyła się spostrzegawczość oraz koncentracja. Podczas zakończenia imprezy połączonej z poczęstunkiem wszyscy otrzymają pamiątkowy certyfikat i upominek.
Filmy zostaną nieodpłatnie przekazane do rozpowszechniania.
Miejsce:Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
Szacunkowe koszty (w PLN):
1.Przygotowanie wydarzenia 24000:
- scenariusz gry
- produkcja 4 filmów (scenariusze, realizacja, oprawa lektorska, oprawa muzyczna, montaż, postprodukcja, sprzęt filmowy i sprzęt montażowy, prawa autorskie)
- rekwizyty i dekoracje
2. Wynagrodzenie przewodników 800 (4x200)
3. Wynagrodzenie obsługi wydarzenia 1600 (8x200)
4. Wynajem sprzętu audiowizualnego 1500
5. Oprawa techniczna wydarzenia 2000
6. Materiały drukowane (karty pytań, certyfikaty, plakaty, ulotki) 2400
7. Nagrody dla uczestników 2000 (80x25)
8. Poczęstunek dla uczestników 1200 (80x15)
9. Koszty transportu 500
10. Koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem 1000
11. Bilety wstępu dla uczestników 2000 (80x25)
Liczba uczestników: min. 80 osób
termin wydarzenia: listopad 2017

Termin realizacji projektu

02.10.2017-31.01.2018