Szczegóły projektu

Numer projektu 65

PODEJDŹ BLIŻEJ GÓR

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 40 000 zł

rodzaj turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 28

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Celem projektu „Podejdź bliżej Gór” jest promocja turystyki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Jest on skierowany w głównej mierze do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, świdnickiego i ząbkowickiego. Ma na celu rozwój i popularyzację turystki połączonej z pasją fotografowania i nie tylko. Zależy nam na zaangażowaniu jak największej liczby mieszkańców w cykliczne wyjścia w góry, których piękno mamy tak blisko i często tego nie dostrzegamy. Chcemy nasz projekt zaadresować również do młodzieży pokazując im inne formy spędzania wolnego czasu, lepsze niż siedzenie przed komputerem, smartfonem, czy „playakiem”. W dobie walki z brakiem aktywności, każda forma działania mająca na celu popularyzację aktywnego wypoczynku jest nieoceniona.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

Impreza będzie polegać na trzech pieszych wędrówkach w masywie Gór Sowich.
Każde wyjście będzie jednodniową wycieczką, tak aby dostęp do imprezy umożliwić każdej zainteresowanej osobie. Będzie to połączone z możliwością fotografowania walorów przyrodniczych napotkanych w trakcie wędrówki. Uczestnicy będą mieli za zadanie zabrać ze sobą dobry nastrój i przejawiać chęć delektowania się pięknem natury. Przy okazji każdy chętny może wziąć ze sobą aparat, aby zatrzymać w kadrze to co urzekło go najbardziej. Choć nie jest to warunek konieczny.
Takie jednorazowe wyjścia w trakcie trwania projektu będą trzy. Po nich chcemy zorganizować wystawę fotograficzną pokazującą piękno otaczających nas terenów. Przez to mamy zamiar zachęcić do pieszych wędrówek również tych, którzy się jeszcze zastanawiają czy warto odwiedzić Góry Sowie
Imprezą wieńcząca całość projektu będą podchody zorganizowane na terenie Miasta Dzierżoniów, tak aby Ci którzy z jakichś przyczyn nie mogli skorzystać z pieszych wycieczek mogli się z nami integrować na „płaskim terenie”. Zabawa zacznie się na rynku, gdzie wcześniej zadeklarowani chętni dostaną koperty z zadaniami do wykonania. Każdy posługując się otrzymanymi wskazówkami ma odnaleźć cztery miejsca i uwiecznić je swoim aparatem. W każdym z miejsc uczestnicy będą mieli zadanie lub zagadkę związaną z turystyką i kulturą Dolnego Śląska. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
W trakcie imprezy finałowej będzie wyeksponowana wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych przez uczestników wędrówek po górach połączona z głosowaniem na najlepsze zdjęcie
Wnioskowana kwota projektu w wysokości 40.000 obejmuje nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, wszelkie działania promujące projekt w mediach, wydruk plakatów informacyjnych, koszty związane ze zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej (w tym m.in. wydruk zdjęć), zakup sprzętu pomocniczego, obsługa wycieczek pieszych i imprezy finałowej.

Termin realizacji projektu

01.10.2017-31.03.2018