Szczegóły projektu

Numer projektu 71

HIT & RUN - Zagrajmy w baseball, softball i slowpitch

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 40 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 709

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu popularyzację baseballu, softballu i slowpitchu na teranie województwa dolnośląskiego. W ramach projektu będę realizowane BEZPŁATNE zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Wrocławia i Dolnego Śląska w okresie 01.10.2017 r.- 31.03.2018 r. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na płeć i datę urodzenia.
Dodatkowo w ramach zadania planowane jest zorganizowanie dwóch całodniowych warsztatów dla wszystkich dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska z baseballu/softballu/slowpitchu. Zostanie także przeprowadzonych 12 pokazowych zajęć w szkołach z Wrocławia i pozostałych lokalizacji na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach zadania zostaną również wydane broszury promujące baseball, softball i slowpitch.

Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania

HIT & RUN to przede wszystkim dobra zabawa i alternatywa dla pozostałych form aktywności ruchowej!

Baseball, softball i slowpitch są dyscyplinami mniej znanymi w naszym kraju i regionie. Dlatego potrzebują nowych wyzwań i inicjatyw, które pokażą że jest to sport dla wszystkich.
Dzięki zakupionemu sprzętowi w ramach projektu każdy mieszkaniec Wrocławia i Dolnego Śląska będzie mógł spróbować swoich sił w baseballu, softballu i slowpitchu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Projekt zakłada m.in.:
1) przeprowadzenie BEZPŁATNYCH zajęc z baseballu, softballu i slowpitchu na wynajętych obiektach sportowych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, którzy w łatwy i przystępny sposoób będą próbować przybliżyć mniej popularne dyscypliny w naszym kraju i regionie;
2) zorganizowanie 2 warsztatów dla osób dorosłych z województwa dolnośląskiego;
3) przeprowadzenie minimum 12 pokazowych zajęć w szkołach z Wrocławia i pozostałych okolic Dolnego Śląska;
4) wydanie broszur promujących baseball, softball i slowpitch.

Projekt skierowany jest do ok. 300 osób z Wrocławia i pozostałych części województwa dolnośląskiego.

W ramach zadania planowany jest m.in.:
- wynajęcie obiektów sportowych w okresie trwania projektu (głównie sal/hal gimnastycznych);
- zakup niezbędnego sprzętu i ewentualnie strojów;
- wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia;
- promocja projektu;
- koordynacja i rozliczenie projektu;
- nagrody dla uczestników projektu.

Termin realizacji projektu

01.10.2017 - 31.03.2018