Statystyki głosowania

Liczba osób głosujących

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencję podczas głosowania.

Ogółem:
(razem z głosami niepotwierdzonymi)

14 767

Rozkład głosów:

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów potwierdzonych.

Kobiety 6 959
Mężczyźni 6 649

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów potwierdzonych.

Liczba głosów wg okręgów

Podział głosów oddanych na okręgi.

Dotyczy głosów potwierdzonych.