Dziękujemy za spotkanie w Legnicy!

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Agnieszka Kowol – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Mateusz Makarewicz – Koordynator projektu, spotkali się dzisiaj na Zamku Piastowskim w Legnicy z mieszkańcami subregionu legnickiego, aby przedstawić im założenia IV edycji Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk, która startuje już 1 kwietnia 2019 r. Jest to drugie z cyklu czterech zaplanowanych spotkań z mieszkańcami województwa. Kolejne spotkania odbędą się 4 kwietnia w Wałbrzychu i 5 kwietnia w Jeleniej Górze. W tym roku na budżet przeznaczyliśmy 1,35 mln zł oraz zwiększyliśmy ilość obszarów tematycznych z 3 do 7, oprócz sportu, kultury i turystyki mieszkańcy będą mogli składać projekty na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów oraz rozwój rzemiosła.