Dziękujemy za spotkanie w Wałbrzychu!

Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i Marcin Gwóźdź, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Kowol oraz Koordynator projektu Mateusz Makarewicz, spotkali się dzisiaj w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu z mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego, aby przedstawić im założenia IV edycji Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk, która wystartowała 1 kwietnia 2019 r. Jest to trzecie z cyklu czterech zaplanowanych spotkań z mieszkańcami województwa. Ostatnie spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w Jeleniej Górze. W tym roku na budżet przeznaczyliśmy 1,35 mln zł oraz zwiększyliśmy ilość obszarów tematycznych z 3 do 7, oprócz sportu, kultury i turystyki mieszkańcy będą mogli składać projekty na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów oraz rozwój rzemiosła.
Czekamy na Wasze zgłoszenia do 14 kwietnia pod linkiem: “Zgłoś projekt”.