Ogłaszamy konkurs na wybór realizatorów zwycięskich projektów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 817/VI/19 w dniu 11 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.

Oferty należy składać w terminie do 3.07.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
Walońska 3-5 [parter]
50–413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

z dopiskiem: „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk”.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Sposób wypełnienia oferty można skonsultować z naszym doradcą dla organizacji pozarządowych p. Andrzejem Stachowiakiem. Doradca dostępny jest w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9.00 do 14.00 pod nr tel. 71 770 41 92, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Przed umówieniem spotkania lub kontaktem telefonicznym należy wypełnioną ofertę wysłać na adres: doradztwo_ngo@umwd.pl, aby doradca mógł się z nią zapoznać.

Obowiązek informacyjny [zobacz]
1. Ogłoszenie konkursowe [pobierz]
2. Karta oceny formalnej [pobierz]
3. Karta oceny merytorycznej [pobierz]
4. Oświadczenie o dotacjach [pobierz]
5. Oświadczenie – konto bankowe [pobierz]
6. Informacja o źródłach finansowania [pobierz]
7. Wzór oferty [pobierz]

Instrukcja wypełniania dokumentów:
Skrót najważniejszych informacji [pobierz]
Jak wypełnić ofertę? [pobierz instrukcję]
Jak wypełnić oświadczenie o dotacjach? [pobierz instrukcję]
Jak wypełnić oświadczenie o koncie bankowym? [pobierz instrukcję]
Jak wypełnić informację o źródłach finansowania wydatków? [pobierz instrukcję]