Przyjmowanie ofert na realizację zadań tylko do 29.06!

Przypominamy, że przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, wyłonionych w głosowaniu przeprowadzonym w ramach programu Aktywny Dolny Śląsk trwa tylko do 29 czerwca 2016r. do godz. 15:30. Oferty można składać pocztą (pod uwagę zostanie wzięta data wpływu do urzędu) lub osobiście w pokoju 301 przy ulicy Walońskiej 3-5 we Wrocławiu.

Przypominamy również o obowiązkowych załącznikach. Zaznaczamy, że oświadczenie o terminowym rozliczeniu lub braku pozyskiwania środków ze źródeł publicznych jest obowiązkowe również dla organizacji, które w ostatnich latach (lub w ogóle) nie korzystały z tego typu wsparcia. Obowiązkowym załącznikiem jest również statut organizacji. Zachęcamy do skorzystania z możliwości sprawdzenia (tylko pod kątem formalnym i tylko przed złożeniem oferty w sekretariacie) oferty przez pracowników Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki. W przypadku wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: aktywny@dolnyslask.pl lub pod numerem telefonu 71 770 41 16.