Rozstrzygnięcie I naboru na otwarty konkurs ofert!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.
Lista ofert, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze.
Uchwała rozstrzygająca.