Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.
Lista ofert, które otrzymały dofinansowanie w drugim naborze.
Uchwała rozstrzygająca.