Rozstrzygnięcie III i IV naboru na otwarty konkurs ofert!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 września 2019 r. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia III i IV naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.

IV nabór był ostatnim naborem w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.