Spotkanie we Wrocławiu już za nami

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Kowol oraz pracownicy Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Mateusz Makarewicz oraz Kamila Wojsa, spotkali się 4 lutego przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu z mieszkańcami subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław, aby przedstawić założenia V edycji Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk, która startuje już 15 lutego 2019 r. Było to drugie z cyklu czterech zaplanowanych spotkań z mieszkańcami województwa. Kolejne spotkania odbędą się 7 lutego w Jeleniej Górze i 10 lutego w Wałbrzychu. W tym roku na budżet przeznaczyliśmy 1,35 mln zł. Projekty będą mogły być realizowane w ramach 7 obszarów tematycznych, sport, kultura, turystyka, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów oraz rozwój rzemiosła.