#Start – czas na głosowanie 17-30 lipca 2017

Informujemy, że już od dnia 17 lipca od godziny 8:00 rozpocznie się głosowanie nad złożonymi wnioskami II Edycji Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk.

Głosować będzie można tylko i wyłącznie przez Internet – za pomocą portalu aktywny.dolnyslask.pl, na którym będzie dostępny specjalny formularz do głosowania.

Każdy mieszkaniec Województwa, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na dowolny projekt, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Każdy głoś będzie potwierdzony bezpłatnym kodem sms wysłanym na podany numer telefonu komórkowego. ( otrzymany kod sms będzie trzeba wpisać do formularza, aby poprawnie oddać swój głos).

Z jednego numeru telefonu będzie można potwierdzić 3 głosy oddane przez 3 różne osoby (nr PESEL można wpisać tylko raz). Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

Głosowanie zakończy się 30 lipca 2017 r. o godzinie 23:59.

Serdecznie zapraszamy do głosowania !!!