Startujemy z V edycją Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2020

Przed nami V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzorem poprzedniej edycji, w tym roku w ramach programu będzie można realizować projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu. Kwota przeznaczona w tym roku na Dolnośląski Budżet Obywatelski wynosi 1,35 mln złotych.

Tegoroczny budżet to, podobnie jak w 2019 roku, siedem obszarów tematycznych. Na sport i  kulturę, przeznaczyliśmy po 400 tysięcy złotych. Turystyka to pula 200 tysięcy złotych. W obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz seniorów do dyspozycji jest po 100 tysięcy złotych. Natomiast na rozwój rzemiosła przekażemy 50 tysięcy złotych. Każdy projekt może liczyć na maksymalne dofinansowanie do 20 tysięcy złotych.

Tak jak do tej pory Dolny Śląsk został podzielony na 5 subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław, a każdy z nich będzie dysponować pulą 270 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać od połowy lutego do połowy marca.

W ramach rozpoczęcia Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zorganizowane zostaną spotkania z aktywnymi dolnoślązakami oraz organizacjami pozarządowymi:

  • 31 stycznia – Legnica,
  • 4 lutego – Wrocław,
  • 7 lutego – Jelenia Góra,
  • 10 lutego – Wałbrzych.

Warunki formalne składania wniosków:
• projekt powinien dotyczyć zadań własnych i kompetencji województwa;
• projekt nie może mieć charakteru inwestycyjnego lub infrastrukturalnego;
• projekt powinien być zrealizowany do końca 2020 roku;
• projekt może być zgłoszony przez pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego;
• projekty składa się na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl;
• do złożenia projektu potrzebna jest lista poparcia podpisana przez przynajmniej 50 pełnoletnich osób.

Warunki głosowania:
• głosowanie będzie odbywać się przez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl w dedykowanej zakładce, uruchomionej po weryfikacji wniosków;
• głosować mogą osoby, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia;
• każdy głos zostanie potwierdzony wysłaniem wiadomości sms do głosującego (wiadomość ta jest dla głosującego bezpłatna).

W drugim etapie zwycięskie pomysły z I etapu zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym jako zadania publiczne. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi między 2 a 22 czerwca, a bezpośrednio potem nastąpi weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie konkursu które zaplanowano na 5 lipca. Do końca roku będzie czas na zrealizowanie dofinansowanego zadania.

Zeszłoroczna edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Projektów, na które można było oddać swoje głosy było 162, a w samym głosowaniu oddano ich prawie 45 tysięcy. W efekcie dofinansowano 74 zadania na łączną kwotę 1,33 mln złotych.