Weryfikacja formalna projektów zakończona!

Zakończyła się weryfikacja formalna projektów. Spośród 180 złożonych pomysłów, formalnie oceniono 178. Dwóch wnioskodawców wycofało swoje koncepcje. Pozytywnie zweryfikowanych zostało 159 projektów, 19 natomiast nie spełniało warunków.
Lista wszystkich projektów, które przeszły weryfikację dostępna jest pod linkiem: “Lista projektów”.