Wpłynęło 180 wniosków!

W niedzielę zakończył się nabór wniosków do Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. W sumie wpłynęło 180 pomysłów. Wszystkim mieszkańcom województwa dziękujemy za złożone propozycje. Kolejne etapy to ocena formalna, czas na odwołania i głosowanie.