Wyniki głosowania!

Z radością informujemy, że już są wyniki głosowania w IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. Wynik dostępne są pod linkiem: wyniki głosowania

Kolejny etap  realizacji budżetu obywatelskiego to wyłonienie w drodze otwartego konkursu ofert realizatorów projektów, które wygrały w głosowaniu.

Więcej informacji już wkrótce.