Wysokość wkładu własnego finansowego

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, ogłoszony konkurs jest przeprowadzany w trybie wsparcia zadania publicznego. Oznacza to, że po stronie oferenta leży zaplanowanie nie tylko wkładu własnego osobowego, ale również wkładu własnego finansowego. Zaproponowany wkład własny finansowy musi wynieść przynajmniej 1% kwoty całkowitej zadania. Jego wysokość będzie dodatkowo punktowana przez komisję konkursową. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik do ogłoszenia konkursowego.