#Dolnośląski Budżet Obywatelski

Trwa IV edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Po sukcesie trzech poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmuje nie tylko projekty sportowe, turystyczne i kulturalne, ale również wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy mogą współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów.

7

kategorie projektów

5

liczba subregionów

1350000

wartość budżetu

2908457

liczba mieszkańców