#Budżet sportowo-turystyczny

To II edycja programu budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz drugi będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

3

kategorie projektów

5

liczba okręgów

600000

wartość budżetu

2908457

liczba mieszkańców