Szczegóły projektu

Numer projektu 1

Rzuć okiem na teatr

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 23 200 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 973

status wybrany

Skrócony opis projektu

„Rzuć okiem na teatr” to działanie kulturalne, na które składają się trzy widowiska teatralne o zróżnicowanym repertuarze i formie ekspresji. Skierowane jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy wyrażą chęć bezpośredniego obcowania z kulturą wysoką. Poza przedstawieniem dramatycznym i tradycyjnym spektaklem, uczestnicy projektu będą mieli okazję „spotkać się” z mniej konwencjonalną formą - teatrem postdramatycznym.

Szacunkowy koszt

1. Opłaty związane z usługą świadczoną przez agencję teatralną lub profesjonalnym teatrem - 4000 zł. Zakłada się realizację trzech spektakli, co daje kwotę 12 000 zł
2. Promocja wydarzenia - projekt i wydruk plakatów A3 (100 sztuk) - 700 zł, projekt i wydruk bannerów (2 sztuki 6x1 m) - 300 zł. Łączny koszt 1000 zł
3. Wynagrodzenie dla wolontariuszy - 2000 zł
4. Koszty związane z projektem i wydrukiem biletów wstępu (format A6, 300 sztuk) - 200 zł
Szacunkowy koszt całkowity: 23 200 tyś. zł

Termin realizacji projektu

01.08.2018-31.10.2018

Komentarz:

ok