Szczegóły projektu

Numer projektu 101

Koncerty Patriotyczne "Polonia Restituta"

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon legnicki

budżet 34 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 245

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt o charakterze kulturalno - artystycznym i historycznym jest cyklem trzech koncertów muzyki organowej i kameralnej w kościołach w małych miejscowościach na Ziemi Głogowskiej w Kotli i Jaczowie i Koncertu Galowego "Polonia Restituta" w Głogowie. Program i repertuar artystyczny koncertów nawiązywać będzie do 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z motywem przewodnim twórczości największych kompozytorów polskich rożnych epok, autorów znanych dzieł utrwalających kulturową i narodową tożsamość. Będą to utwory min. Ogińskiego, Surzyńskiego, transkrypcje organowe dzieł Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego i Nowowiejskiego, pieśni patriotyczne i marsze wojskowe Legionów Polskich i okresu II Rzeczypospolitej wykonywane na organach, przez zespoły kameralne, orkiestrę dętą, solistów i chóry. Koncerty mają być przedsięwzięciem o wysokiej randze artystycznej z udziałem znanych artystów muzyki organowej i kameralnej, głogowskiej orkiestry dętej i miejscowych chórów.

Szacunkowy koszt

1. Koszty opracowania i druku materiałów informacyjnych o koncerzach ( foldery i plakaty) - 2000.00
2. Koszty honorariów wykonawców koncertów organowych i kameralnych - 15 000.00
3. Koszty organizacyjne ( zakwaterowania i wyżywienia artystów muzyków) - 2000.00
4. Koszty organizacyjne ( techniczne zabezpieczenie miejsca koncertów) - 6 000.00
5. Koszty organizacyjne ( scenografia - baner okolicznościowy) - 1000.00
6. Wkład osobowy i rzeczowy
( świadczenia woluntariuszy i udostępnione usługi świadczone na rzecz organizacji koncertów) - 8 000.00

Termin realizacji projektu

01.09.2018 - 30.11.2018

Komentarz:

ok.