Szczegóły projektu

Numer projektu 120

I Dolnośląski Rajd Rowerowy Domów Pomocy Społecznej

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 15 100 zł

kwota dofinansowania 15 100 zł

rodzaj sport-turystyka

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 138

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Zadanie będzie polegało na realizacji w dniach 27-28.08.2018 rajdu rowerowego, którego uczestnikami będą mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Głównym celem imprezy jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego spędzania czasu w kontakcie z przyrodą. Ponadto zamierzeniem imprezy jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, a także wymiana doświadczeń osób pracujących w ośrodkach wsparcia. Ważnym zadaniem przedsięwzięcia jest promocja bezpiecznego poruszania się na rowerach w ruchu drogowym, zachęcenie do zdrowego stylu życia oraz propagowanie proekologicznych nawyków. Rajd odbędzie się na trasie Ostrowina – Jemielna – Ostrowina, w terenie bogatym przyrodniczo. W miejscowości Jemielna przewidziana jest przerwa obiadowa. Oprócz przejazdu na rowerach uczestnicy zadania wezmą udział w ekologicznych warsztatach artystycznych oraz prozdrowotnych warsztatach sportowych.

Szacunkowy koszt

Koordynator zadania – 1000 zł (1 osoba)
Obsługa techniczna rajdu – 1500zł (3 osoby x 500 zł)
Obsługa medyczna rajdu – 600 zł (3 osoby x 200 zł)
Warsztaty dla uczestników – 1200 zł (8 prowadzących x 150 zł)
Nocleg uczestników – 500 zł (5 domków x 100 zł)
Wyżywienie uczestników – 2400 zł (60 x 40 zł)
Odznaki uczestnictwa – 600 zł (60 x10 zł)
Koszulki dla uczestników – 1200 zł (60 x20 zł)
Materiały wykorzystane podczas warsztatów – 1500 zł
Woda mineralna – 200 zł (200 szt. x 1 zł)
Transport rowerów – 3500 zł
Materiały biurowe – 600 zł
Obsługa księgowa – 300 zł (1 osoba)

Termin realizacji projektu

27-28.08.2018

Komentarz:

wniosek niezgodny z regulaminem ze względu na finansowanie zadania w 100% z dotacji