Szczegóły projektu

Numer projektu 131

Gramy! Międzykulturowe zabawy podwórkowe

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon miasto Wrocław

budżet 20 500 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 310

status wybrany

Skrócony opis projektu

W ramach projektu zaplanowano szereg działań dla dzieci z zakresu edukacji wielokulturowej. Głównym założeniem inicjatywy jest zaproszenie dzieci do poznawania gier i zabaw z różnych kręgów kulturowych, pokazując im jednocześnie różnorodność i bogactwo kultur mieszkańców innych regionów świata. Projekt odpowiada na potrzebę:
• podnoszenia kompetencji międzykulturowych wrocławian,
• budowania postaw otwartości wobec przedstawicieli innych kultur,
• tworzenia przestrzeni do wzajemnego poznania się sąsiadów, którzy są jednocześnie przedstawicielami różnych kultur.
W ramach projektu planowane jest: przygotowanie scenariuszy gier i zabaw z różnych regionów świata, organizacja warsztatów wielokulturowych dla dzieci oraz warsztatów podwórkowych z grami i zabawami w trakcie pikniku, wydanie broszury z wybranymi grami i zabawami. W realizację projektu zostanie aktywnie zaangażowana lokalna społeczność międzynarodowa.

Szacunkowy koszt

20 000 zł brutto, w tym:
- zakup akcesoriów do gier i zabaw podwórkowych świata;
- zakup materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów wielokulturowych;
- opracowanie graficzne publikacji/broszury z wybranymi grami i zabawami z całego świata;
- wydruk ww. publikacji/broszury;
- przygotowanie relacji fotograficznej ze spotkań z obcokrajowcami oraz z warsztatów podwórkowych;
- zakup przekąsek dla uczestników warsztatów;
- honoraria osób zaangażowanych w realizację projektu: animatorzy, edukatorzy, koordynacja formalna, koordynacja merytoryczna
- działania promocyjne, w tym zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów,
- obsługa administracyjna i księgowa projektu (max. 10% kosztu całkowitego)

Termin realizacji projektu

16.06-31.12.2018

Komentarz:

Dopuszczony warunkowo - do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą