Szczegóły projektu

Numer projektu 166

Wrocławski Mini Siatkarz

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 36 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 10

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Wrocławski Minisiatkarz to projekt mający na celu aktywizację chłopców z klas 4 do 6 szkół podstawowych, podczas zajęć z piłki siatkowej, prowadzonych przez doświadczonego trenera związanego z profesjonalnym klubem piłki siatkowej we Wrocławiu. Piłka siatkowa to obecnie jedna z najbardziej popularnych dyscyplin w Polsce. Wykorzystując zainteresowanie tej dyscypliny wśród społeczeństwa, projekt ma na celu zachęcenie dzieci szkolnych do podejmowania aktywności fizycznej, na zajęciach sportowych które będą odbywać się 2 x w tygodniu, o czasie trwania 2 godzin zegarowych. Projekt oferuje wiele korzyści dla wszystkich uczestników. Podczas zajęć dzieci będą mogły nauczyć się wszystkich podstawowych elementów występujących w siatkówce, będą mieć szanse rywalizowania w wewnętrznych turniejach mini siatkówki, dodatkowo korzyścią będzie nauka współpracy w grupie, a przede wszystkim nabycie utylitarnych wartości, które niesie sport: szacunek, dyscyplina, fair-play, współdziałanie, itp.

Szacunkowy koszt

liczba zajęć w okresie 01.07.2017 – 15.12.2018: ok. 45 treningów

wynajęcie hali sportowej (2 x w tyg. na 2 godz.): 13000 zł
Wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia: 6m-cy x 1500 zł = 9000 zł
Zakup strojów pamiątkowych strojów sportowych: 6000 zł
Zakup pamiątkowych dyplomów i nagród na wewnętrzne turnieje: 2000 zł
Koszty administracyjne (obsługa księgowa, wykonanie, promocja): 3000 zł
Koszty marketingowe: 4000 zł

Całość: 36000 zł

Termin realizacji projektu

01.07.2017 – 15.12.2018.

Komentarz:

Dopuszczony warunkowo - do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą