Szczegóły projektu

Numer projektu 29

Książka wydana po wyprawach: w Rogóżce, Karpieniu, Janowej i Oliwnej Górze.

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wałbrzyski

budżet 20 000 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 194

status niewybrany

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy poznania przez dzieci i młodzież ciekawych miejsc w powiecie kłodzkim i ząbkowickim. Wybrane przez uczniów miejsca, a w nich ciekawostki przyrodnicze, historyczne, architektoniczne, archeologiczne, uczestnicy odwiedzą i opiszą w różnych plastycznych formach. Grupa realizatorów projektu- dzieci i młodzieży ze Stronia Śląskiego pozna dane miejsce, będzie uczestniczyła w warsztatach o charakterze rzeźbiarskim, malarskim, filmowym, fotograficznym. Grupa uczestników będzie wykonywać "szkice" literackie i plastyczne związane z danym miejscem, efektem czego będzie wydanie książki. Założeniem jest uruchomienie stanowiska komputerowego z urządzeniami preryferyjnymi, w celu literacko-wydawniczym dla młodych pisarzy oraz inscenizacja treści w/w książki. Mała scena widowiskowa z kurtyną zostanie wzbogacona o urządzenia teatralne (oświetlenie, nagłośnienie, kolorystyka, zadymiarka, kostiumy) na rzecz lokalnego wydarzenia kulturalnego, które będzie towarzyszyło promocji książki.

Szacunkowy koszt

Całkowity koszt to kwota 20 000 tys. złotych.
Koszt dotyczący 4 wypraw turystyczno-edukacyjcnych: w tym 4 nagrody koszt 3000,00 (poszukuję sponsorów w celu zakupienia droższego i profesjonalnego sprzętu; aparat, kamera, lornetka, przyrządy do gimnastyki i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu), 5000,00 to koszt wycieczek (wstępy, dojazd, i wyżej opisane koszty bieżące wycieczki), 6000,00 koszt stanowiska dla młodych pisarzy (biblioteka szkolna); wydanie min. 100 egz. książki, doposażenie sceny widowiskowej w świetlicy szkolnej koszt ok 6000,00 (reflektory, nagłośnienie, kostiumy) oraz przygotowanie wystawy - fotorelacji z wydarzeń. W sytuacji potrzeby mamy przygotowaną prognozę szczegółową wydatków - mogę załączyć.

Termin realizacji projektu

16.06.2018r. -31.12.2018

Komentarz:

Dopuszczony warunkowo - do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą