Szczegóły projektu

Numer projektu 43

Soundsystem StreetFestival

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon jeleniogórski

budżet 27 050 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj kultura

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 533

status wybrany

Skrócony opis projektu

Soundsystem to kolektyw artystów, techników i innych osób współpracujących ze sobą w celu tworzenia i publicznej prezentacji muzyki często powiązanej także z innymi formami artystycznymi. Idea narodziła się na Jamajce w latach 50-tych XX w. Soundsystem StreetFestival (SSF) to przedsięwzięcie stawiające sobie za cel przedstawienie polskich artystów uprawiających ten rodzaj sztuki, w najlepszym i najbardziej naturalnym dla nich otoczeniu – bezpośrednio na ulicy. Na SSF pokazana zostanie różnorodność muzycznych gatunków, która zabierze słuchaczy w fascynującą podróż przez świat rytmów i kultur. Przyjazna i otwarta atmosfera, podkreśli pozytywną i radosną stronę polskiej kultury. Dzięki realizacji SSF stworzona zostanie przestrzeń, w której artyści nie tylko przedstawią siebie i swoją muzykę, ale dzięki bliskości, stworzą warunki do interakcji pomiędzy nimi a publicznością. SSF to także spotkania z artystami, prelekcje oraz warsztaty dla chcących poznać techniczne aspekty tej sztuki.

Szacunkowy koszt

Wykonanie dokumentacji związanej z zmianą organizacji ruchu – 1500 zł.
Wykonanie niezbędnych oznaczeń (znaki informacyjne, przygotowanie tablic z regulaminem imprezy itp.) - 500 zł.
Energii elektryczna, wykonanie niezbędnych przyłączy – 2000 zł.
Honoraria dla artystów: 17000 zł.
Noclegi dla artystów : 1500 zł
Ochrona festiwalu - 2300 zł
Wynajęcie sanitariatów – 750 zł
Usługi porządkowe (uprzątnięcie terenu po zakończeniu) – 1000 zł
Promocja (plakaty, ulotki) – 500 zł
Łączne szacowane koszty organizacji to 27050 zł

Termin realizacji projektu

17.08.2018

Komentarz:

ok