Szczegóły projektu

Numer projektu 55

Sportowy Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

rejon wrocławski

budżet 20 200 zł

kwota dofinansowania 20 000 zł

rodzaj sport

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

głosów 449

status wybrany

Skrócony opis projektu

Projekt pn.: "Sportowy Pęgów w Gminie Oborniki Śląskie" to inicjatywa oddolna miłośników sportu z terenu Gminy Oborniki Śląskie. W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy imprezy sportowe w okresie sierpień – grudzień 2018 roku. Wydarzenia zorganizowane zostaną w miejscowości Pęgów, w której działa kilka klubów sportowych i stowarzyszeń. W ramach planowanego cyklu imprez zaangażujemy miłośników piłki nożnej i sportów rowerowych z terenu całego województwa dolnośląskiego. Imprezy: Rowerowe Show, Pęgów Futsal Kids Cup, Pęgów Women Cup przyczynią się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaktywizują mieszkańców do dalszych działań mających na celu stworzenie oferty sportowej regionu. Dodatkowo projekt wpłynie na podniesienie świadomości mieszkańców związanej z korzyściami wynikającymi z aktywności fizycznej i uprawiania sportu.

Szacunkowy koszt

W ramach projektu pokryte zostaną następujące koszty:
- wynagrodzenie sędziów,
- puchary, medale,
- nagrody,
- drobny sprzęt sportowy,
- catering,
- wynagrodzenie za pokaz sportowy - rowerowy
- materiały promocyjne,
- opieka medyczna,
- inne.

Termin realizacji projektu

01.08.2018 - 31.12.2018

Komentarz:

ok