Szczegóły projektu

Numer projektu 114

Kaczawski Rodzinny Piknik Korfballu

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 75

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon legnicki

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 500 zł

budżet 20 500 zł

Skrócony opis projektu

Impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z miasta Legnicy i okolic, która ma się odbyć na terenie miasta na świeżym powietrzu. Piknik ma na celu promocję jedynej na świecie zespołowej gry koedukacyjnej jaką jest korfball. Ponadto celem jest pokazanie dzieciom, że chłopcy i dziewczyny (w tej samej ilości) mogą grać, na równych warunkach, w jednej drużynie. Wpisuje się to w ogónoświatowy trend równości płci. W ramach Pikniku planowane są gry i zabawy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do korfballu, a impreza zakończona będzie turniejem korfballu dla dzieci.

Termin realizacji projektu

2019-07-01 - 2019-11-04