Szczegóły projektu

Numer projektu 126

Aktywny senior

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 1186

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj dot. seniorów

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 1 500 zł

budżet 21 500 zł

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada cykl wydarzeń skierowanych do mieszkańców Dolnego Śląska, których głównym celem jest aktywizacja seniorów, dzięki trzem rodzajom aktywności:
-zauważenie seniora samotnego – dzięki sąsiedzkim wywiadom środowiskowym i współpracy organizacji pozarządowych oraz Gminnych powstanie baza samotnych seniorów. Zwieńczeniem punktu będą odwiedziny u tychże osób, rozmowa, obdarowanie ich pamiątkowymi paczkami oraz zaproszenie na wspólne spotkanie.
- wsparcie merytoryczne seniora – dzięki organizacji minimum trzech spotkań o charakterze warsztatowym (np. z ciekawymi ludźmi, aktywistami, przedstawicielami służby zdrowia, policji, prawnikami). Tematyka spotkań będzie ustalona dzięki konsultacjom społecznym przyprowadzonym w środowisku senioralnym.
- integracja całego środowiska seniorów – przeciwdziałanie samotności i aktywizacja seniorów odbywać się może dzięki wspólnemu spędzaniu czasu i zabawie. Projekt zakłada zorganizowanie zabawy dla seniorów.

Termin realizacji projektu

2019-08-01 - 2019-12-29