Szczegóły projektu

Numer projektu 143

"Pies profesor" -wsparcie osób z niepełnosprawnością poprzez wyszkolenie zespołu dogoterapeutów"

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 764

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wrocławski

rodzaj dot. osób z niepełnosprawnościami

kwota dofinansowania 18 300 zł

z innych źrodeł 5 200 zł

budżet 23 500 zł

Skrócony opis projektu

Ideą projektu jest wyszkolenie grupy specjalistów, którzy będą mieli możliwości i odpowiednie kwalifikacje do wspierania osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, seniorów, dzieci i młodzież. W projekcie mogą wziąć udział osoby ze swoimi psami które ukończyły 18 lat oraz min. szkołę średnią.
W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl zajęć prowadzonych przez specjalistów, którzy przygotują kadrę Certyfikowanych Dogoterapeutów. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie narzędzia i wiedzę umożliwiająca im prowadzenie zajęć dogoterapii wspomagającej podopiecznych w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.
Na zakończenie projektu:
• egzamin teoretyczny i praktyczny,
• wydanie legitymacji, certyfikatów oraz zaświadczeń na wzorach druku MEN
• upominki dla uczestników, na których umieszczone zostanie logo Województwa Dolnośląskiego z informacja o pochodzeniu środków na realizację projektu.

Termin realizacji projektu

2019-08-29 - 2019-12-31