Szczegóły projektu

Numer projektu 184

Nowoczesna technologia w zasięgu ręki

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

weryfikacja odrzucony

rejon wałbrzyski

rodzaj kultura

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 5 000 zł

budżet 25 000 zł

Skrócony opis projektu

Projekt „Nowoczesne Technologie na wyciągnięcie ręki” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z powiatu kłodzkiego, która będzie mogła zobaczyć w jaki sposób wykonuje się projekty oraz z jakich produktów można wykonać prace za pomocą drukarki 3D. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą zostanie opracowany projekt, który następnie zostanie wykonany. Planowany jest wydruk pamiątek za pośrednictwem współczesnej technologii dla każdego z uczestników. Zamierzeniem ww. prac jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych porad dotyczących nowoczesnej technologii, jaką jest produkcja różnych produktów za pośrednictwem drukarki 3D.
Zajęcia będą prowadzone przez Informatyka, który przekaże swoją wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej wiedzy informatycznej zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Na naszym terenie niestety nie ma podobnych zajęć dla dzieci i młodzieży, dlatego dla zainteresowanych osób prowadzący będzie prowadził kurs z projektowania 3D przy pomocy darmowego oprogramowania.

Termin realizacji projektu

2019-08-05 - 2019-12-31

Komentarz:

Po analizie odwołania stwierdza się, że zakup drukarki 3D, komputera, który będzie tę drukarkę obsługiwał, programu GstarCAD, długopisów oraz koszty związane z wydrukiem i realizacją projektu na łączną kwotę 18700 zł z dotacji, nie mają związku z realizacją zadania w obszarze kulturalnym.