Szczegóły projektu

Numer projektu 21

Akrobatyczny Dolny Śląsk

wybór zakładki projektu

szczegóły projektu

statusniewybrany

głosów 294

weryfikacja zweryfikowany pozytywnie

rejon wałbrzyski

rodzaj sport

kwota dofinansowania 20 000 zł

z innych źrodeł 4 100 zł

budżet 24 100 zł

Skrócony opis projektu

Akrobatyczny Dolny Śląsk to projekt zakładający organizację zawodów z akrobatyki sportowej dla młodych adeptów tej dyscyplin sportu. Celem jest organizacja imprezy o wysokiej randze sportowej. Zawody rozegrane zostaną w konkurencjach zespołowych (2ki dziewcząt, 2ki chłopców, 2ki mieszane, 3ki dziewcząt oraz 4ki chłopców).
Zawody mają na celu upowszechnić akrobatykę wśród dzieci i młodzieży ale również stworzyć wspaniałe sportowe wydarzenie w którym to będziemy oglądać przepiękne układy zespołowe.
Zawody przyczynia się również do promocji województwa jako miejsca przyjaznego sportom gimnastycznym, i kładącego duży nacisk na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
Zawody będą miały charakter międzywojewódzki, planowany jest w nich udział 150 zawodników. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZG w konkurencjach zespołowych, układy będą wykonywane do muzyki, wyniki ustalane będę na podstawie punktów zdobytych w poszczególnych klasach i konkurencjach.

Termin realizacji projektu

2019-09-01 - 2019-12-31